Kinh thánh - Giáo lý

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 17 Thường Niên – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 5,632
  • Ngày đăng: 20/07/2021 09:08:59

 

 

1. Hãy cho biết trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm những dấu lạ nào cho những người đau ốm.

2. Đọc Ga 6,1-4. Dấu lạ bánh hóa ra nhiều xảy ra ở đâu, khi nào?

3. Bốn Phúc âm kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều bao nhiêu lần?

4. Có những điểm khác biệt lớn nào giữa Mc 6,35-44 với Ga 6,1-15?

5. Có điểm giống nào giữa Ga 6,1-15 với sách các Vua quyển 2 , chương 4,42-44?

6. Trong bài Phúc âm này có môn đệ nào được nhắc tên không? Có khi nào hai ông An-rê và Phi-líp-phê được cùng nhắc đến tên không? Đọc Ga 1,43-45; 12,21-22.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân chúng nghĩ Đức Giêsu là ai? Đọc Ga 6, 14-15; Đệ nhị luật 18,15-19. Tại sao Đức Giêsu lại rút lui lên núi một mình?

8. Theo bạn, để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có những điều kiện gì?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM:

Bạn có kinh nghiệm gì về việc Chúa đã từng nuôi bạn nhiều lần trong đời?

Chỉ một chút đóng góp nhỏ bé cũng có thể đưa đến một phép lạ lớn lao? Bạn có kinh nghiệm về điều này không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Trong chương 4 và 5 của Phúc âm Gioan, Đức Giêsu đã làm hai dấu lạ để chữa bệnh: chữa con trai của một quan chức của nhà vua ở Cana, vùng Galilê (Ga 4,46-54), và chữa một người bất toại 38 năm nằm bên một hồ nước gần Đền thờ Giêrusalem (Ga 5,1-9).

2. Việc Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng xảy ra ở bên kia biển hồ Galilê (c.1), trên sườn một ngọn núi (c.3), lúc sắp đến đại lễ Vượt Qua (c.4).

3. Phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân là phép lạ duy nhất được kể trong cả bốn Phúc âm. Hơn nữa, phép lạ nuôi dân còn được kể hai lần trong Phúc âm Mát-thêu và Mác-cô (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13).

4. So sánh Mc 6,35-44 với Ga 6,1-13, ta thấy có những khác biệt lớn. Trong Gioan, Đức Giêsu là người chủ động gợi ý (Ga 6,5-6), còn trong Mác-cô, các môn đệ làm việc này (Mc 6,35). Trong Gioan, chính Đức Giêsu là người trao bánh tận tay đám đông (Ga 6,11), còn trong Mác-cô, Đức Giêsu trao bánh cho môn đệ phân phát (Mc 6,41). Trong Gioan, sau dân chúng được ăn no nê, họ tin Đức Giêsu là vị Ngôn sứ và họ định tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), còn trong Mác-cô, không thấy đám đông có phản ứng gì.

5. So sánh Ga 6,1-15 với 2 V 4,42-44, ta thấy có những điểm giống nhau. Tiểu đồng của ngôn sứ Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mạch có thể nuôi được cả trăm người (2 V 4,43). An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ có thể nuôi đám đông cả ngàn người (Ga 6,9). Nhưng cuối cùng, trong cả hai trường hợp, người ta ăn no mà vẫn còn dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).

6. Có hai môn đệ được nhắc tên: Phi-líp-phê và An-rê. Cặp môn đệ này cũng được nói đến ở Ga 1,43-45; 12,21-22. Họ ở cùng quê và khá thân với nhau.

7. Sau dấu lạ bánh hóa nhiều, dân tin Đức Giêsu là Vị Ngôn sứ (Ga 6,14). Đây là vị Ngôn sứ mà Thiên Chúa đã hứa với ông Mô-sê rằng Ngài sẽ ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin Vị Ngôn sứ này là một vị Vua đến để giải phóng dân tộc khỏi tay Rôma. Tiếc thay đây không phải là sứ mạng Cha giao cho Đức Giêsu, nên Ngài đã rút lui.

8. Dựa trên bài Phúc âm này, ta thấy để có phép lạ bánh hóa nhiều, cần có Đức Giêsu, Đấng muốn nuôi đám đông và có khả năng cho họ ăn no. Nhưng cũng cần một em bé có năm cái bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ (c. 9). Cũng cần sự cộng tác và vâng phục của các môn đệ (An-rê giới thiệu em bé, các môn đệ bảo dân ngả mình trên cỏ).

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 Phục sinh – Năm B (22/04/2024 08:56:10 - Xem: 48)

Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành nho của bạn sinh nhiều trái hơn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 Phục sinh – Năm B (15/04/2024 07:31:04 - Xem: 152)

Trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 Phục sinh – Năm B (08/04/2024 08:59:30 - Xem: 191)

“Chính anh em là chứng nhân.” Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc gì hay qua lối sống như thế nào?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm B (06/04/2024 08:05:54 - Xem: 150)

Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Lá (20/03/2024 07:45:45 - Xem: 239)

Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 mùa Chay – Năm B (11/03/2024 08:59:32 - Xem: 321)

Hãy đọc toàn bộ bài Phúc âm này. Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Chay năm B (04/03/2024 07:21:56 - Xem: 312)

Bạn nghĩ phải làm gì để ánh sáng và sự thật của Chúa đến với mình trong Mùa Chay này ?

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Chay năm B (26/02/2024 08:32:17 - Xem: 244)

Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay ? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 mùa Chay Năm B (20/02/2024 09:50:39 - Xem: 313)

Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B  (15/02/2024 05:34:16 - Xem: 244)

Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám dỗ ấy?

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7