Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 mùa Chay – Năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 379
  • Ngày đăng: 11/03/2024 08:59:32

Ga 12,20-33

(20) Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. (21) Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. (22) Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu. (23) Ðức Giêsu trả lời: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! (24) Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (25) Ai yêu quý mạng sống mình,thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (26) Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. (27) “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. (28) Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” (29) Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Ðó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” (30) Ðức Giêsu đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. (31) Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (32) Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. (33) Ðức Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

 

HỌC HỎI

1/ Đọc Ga 1,40-42; 6,8-9;và 12, 22. Bạn có thấy ông An-rê có nét gì đặc biệt không?

2/Đọc Ga 12,23. Câu này có gì mới so với những câu sau: Ga 2,4; 7,30; 8,20?

3/ Đọc Ga 12,23; 7,30; 8,20; 12,27. Theo bạn, “GIỜ” mà Đức Giê-su nói đến trong những câu trên là giờ gì của Người? Đọc thêm Ga 13,1; 16,32; 17,1.

4/ Ga 12,24 dạy cho ta chân l‎y quan trọng nào? Có thể áp dụng câu này cho Đức Giê-su và cho chúng ta không?

5/ So sánh Ga 12,25 với Mt 16,25 và Lc 9,24. Ga 12,25 có gì khác với hai câu kia không?

6/ Đọc Ga 12,26. Trong câu này, Đức Giê-su đứng ở vị trí trung tâm. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu – Chúa Cha – người phục vụ Đức Giê-su?

7/ Theo các bản dịch mới, Ga 12,27: “Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này” là một câu hỏi. Đức Giê-su không xin Cha cứu mình khỏi giờ này. Hãy so sánh Ga 12,27 với những lời nguyện khác trong Vườn Dầu: Mt 26,39; Mc 14,35-36; Lc 22,41-42. Có gì giống nhau và khác nhau?

8/ Đọc Ga 12,32-33. “Được giương cao lên khỏi đất” nghĩa là gì? Hình ảnh này có giống với hình ảnh ở Ga 12,24 không?

9/ Bạn hiểu thế nào về câu “Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi”? Đọc thêm Ga 6,44 (“Cha kéo”).

10/Câu nào trong bài Phúc âm này đánh động bạn hơn cả?

***

GỢI Ý SUY NIỆM:

Hãy đọc toàn bộ bài Phúc âm này. Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không? Đức Giêsu có mời gọi chúng ta bước theo đường của Ngài không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Đọc các đoạn văn trên ta thấy ông Anrê đã đưa Phêrô đến gặp Đức Giêsu (Ga 1,40-42), giới thiệu cho Đức Giêsu một em bé có bánh và cá (Ga 6,8-9), và giới thiệu cho Ngài mấy người Hy-lạp (Ga 12,22). Trong Phúc âm Gioan, Anrê là người có khả năng kết nối con người với nhau.

2. Trong các câu Ga 2,4; 7,30; 8,20 Đức Giêsu đều nói “giờ” của mình chưa đến. Còn trong Ga 12,23 Đức Giêsu cho biết “giờ” ấy đã đến rồi.

3. Trong các câu Ga 7,30; 8,20; 12,23.27; 12,1; 17,1 Đức Giêsu nói đến “giờ” của Ngài. “Giờ” ở đây để chỉ một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời của Đức Giêsu, đó là giờ Ngài trở về với Cha (Ga 13,1). Để trở về với Cha, Đức Giêsu phải đi qua cuộc khổ nạn và cái chết, rồi được phục sinh và tôn vinh trên trời. Vậy “giờ” là một từ gói trọn tất cả các biến cố trên.

4. Gioan 12,24 nói về câu chuyện tự nhiên của một hạt lúa khi được gieo xuống đất. Đức Giêsu dùng câu chuyện này để nói về chính thân phận của Ngài, và của các kitô hữu nữa: phải chết đi mới sinh hoa kết quả dồi dào.

5. Trong Ga 12,26, ta thấy tương quan thân thiết giữa Đức Giêsu và người môn đệ phục vụ Ngài. Môn đệ là người đi theo Thầy, và luôn ở với Thầy, trong lúc gian nan khốn quẫn và trong lúc vinh quang. Hơn thế nữa, người phục vụ Thầy Giêsu sẽ được Cha của Thầy tôn kính. Chuyện một người đầy tớ phục vụ mà lại được chủ tôn kính là chuyện rất lạ! Như thế có một tương quan đặc biệt giữa Đức Giêsu – Thiên Chúa – và người phục vụ Đức Giêsu.

6. Khi so sánh Ga 12,27 với Mt 26,37-39; Mc 14,33-36; và Lc 22,42-44, ta thấy cả bốn đoạn văn trên đều cho thấy Đức Giêsu xao xuyến trước cái chết sắp đến của mình, nhưng mặt khác Ngài vẫn quyết tâm làm theo ý muốn của Cha. Tuy nhiên, Ga 12,27 khác với các Phúc âm Nhất Lãm ở chỗ Đức Giêsu không xin Cha cứu mình khỏi chết, nghĩa là không xin cất chén đắng.

7. Khi nói “được giương cao khỏi đất”, Đức Giêsu muốn nói đến cách chết của mình, đó là cái chết trên thập giá, bị treo lên cao như con rắn đồng thời ông Mô-sê (Ga 3,14). Còn trong Ga 12,24, Đức Giêsu lại dùng hình ảnh khác, đó là hạt lúa rơi xuống đất.

8. Qua cái chết trên thập giá, Đức Giêsu ban ơn cứu độ cho cả nhân loại không trừ ai. Ngài có quyền năng lôi kéo mọi người lên với Ngài. Ai không cố tình cưỡng lại sức lôi kéo đầy yêu thương của Ngài, thì sẽ được Ngài nâng lên với Ngài và đưa vào thế giới của Thiên Chúa.

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật lễ Chúa TT hiện xuống (14/05/2024 23:17:51 - Xem: 94)

Bạn có kinh nghiệm gì với Chúa Thánh Thần không? Bạn có được Ngài soi sáng để quyết định, được sức mạnh để làm chứng, được Ngài dạy dỗ để hiểu biết Chúa Giêsu? Bạn có thường cầu nguyện với Chúa Thánh Thần không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 Phục sinh – Năm B (22/04/2024 08:56:10 - Xem: 238)

Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành nho của bạn sinh nhiều trái hơn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 Phục sinh – Năm B (15/04/2024 07:31:04 - Xem: 305)

Trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 Phục sinh – Năm B (08/04/2024 08:59:30 - Xem: 343)

“Chính anh em là chứng nhân.” Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc gì hay qua lối sống như thế nào?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm B (06/04/2024 08:05:54 - Xem: 299)

Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Lá (20/03/2024 07:45:45 - Xem: 366)

Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Chay năm B (04/03/2024 07:21:56 - Xem: 359)

Bạn nghĩ phải làm gì để ánh sáng và sự thật của Chúa đến với mình trong Mùa Chay này ?

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Chay năm B (26/02/2024 08:32:17 - Xem: 286)

Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay ? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 mùa Chay Năm B (20/02/2024 09:50:39 - Xem: 357)

Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B  (15/02/2024 05:34:16 - Xem: 299)

Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám dỗ ấy?

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7