Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Thánh Gia- Năm B -2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 340
  • Ngày đăng: 26/12/2023 07:40:31

Lc 2,22-40
Tiến dâng Ðức Giêsu cho Thiên Chúa

(22) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, (23) như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", (24) và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. (25) Và này đây, tại Giêrusalem, có một người tên là Simêon. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ítraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. (26) Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Kitô của Ðức Chúa. (27) Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, (28) thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

Bài ca “An Bình Ra Ði” (Nunc dimittis)

(29) Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

(30) Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

(31) Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:

(32) Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ítraen Dân Ngài.

Ông Si-mê-on nói tiên tri

(33) Cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simêon vừa nói về Người. (34) Ông Simêon chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng (35) còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.

Bà Anna nói tiên tri

(36) Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuen, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, (37) rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Ðền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. (38) Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ gặp ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Ðức Giêsu tiếp tục sống ẩn dật tại Na-da-rét

(39) Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là Nadarét, miền Galilê. (40) Còn Hài Nhi, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

1. Đọc sách Lê-vi 12,1-8. Sau khi đọc, bạn có bị sốc không? Đức Mẹ đã phải đợi bao lâu mới lên Đền Thờ để được thanh tẩy? Bạn nghĩ Đức Mẹ có cần thanh tẩy không?

2. Đọc Lê-vi 12,8 và Luca 2,24. Đức Mẹ và thánh Giuse là người giàu hay nghèo?

3. Con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa (Xuất hành 13,2). Vậy cha mẹ phải làm gì để “giữ” được người con ấy? Đọc sách Xuất Hành 13,13 và sách Dân-số 3,46-47.

4. Đọc Lc 2,25-27. Nhờ đâu mà cụ Si-mê-ôn đến với và nhận ra Hài Nhi là Đức Kitô?

5. Đọc Lc 2,29-32. Dựa theo lời chúc tụng này, hãy cho biết, đối với cụ Si-mê-ôn, Đức Giêsu Kitô là ai?

6. Đọc Lc 2,36-38. Nhờ đâu mà cụ bà An-na nhận ra Hài Nhi Giêsu ? Đối với cụ, Hài Nhi Giêsu là ai ? Si-mê-ôn và Anna có những điểm gì chung?

7. Tìm những câu trong Lc 2,22-40 cho thấy Đức Maria và thánh Giuse là những người đạo đức, muốn vâng phục Luật do ông Môsê truyền lại.

8. Đọc Lc 2,40.52. Hài nhi Giêsu lớn lên về những mặt nào? Bạn có tin rằng Đức Giêsu cũng lớn lên từ từ như chúng ta không?

9. Đọc bài Phúc âm này, bạn có thấy dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia không?

Câu hỏi suy niệm: Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này?

CÂU TRẢ LỜI

1. Theo luật ở sách Lê-vi 12,1-8, sau khi sinh con trai, bốn mươi ngày sau người mẹ mới được vào thánh điện, gặp tư tế để thanh tẩy chính mình. Nếu sinh con gái thì phải chờ tám mươi ngày. Người Do-thái coi việc sinh nở làm cho người mẹ ra ô uế. Đức Mẹ sinh Con Thiên Chúa nên dĩ nhiên Mẹ không cần thanh tẩy, nhưng Mẹ đã vâng phục Luật Mô-sê.

2. Để làm lễ thanh tẩy cho mình, vì là người nghèo, Đức Mẹ đã dâng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non, thay vì dâng một con chiên kèm thêm một chim gáy hay một bồ câu non.

3. Con trai đầu lòng thì thuộc về Thiên Chúa (Xh 13,2). Để “giữ” con, cha mẹ phải “chuộc lại” (Xh 13,13). Theo sách Dân số 3,46-47, để chuộc con trai phải nộp 5 se-ken bạc, vào khoảng 57 gam.

4. Dựa trên các câu 25-27, ta thấy cụ Si-mê-ôn là người luôn sống dưới sự hướng dẫn mách bảo của Thánh Thần: Thánh Thần ở trên cụ, linh báo cho cụ và thúc đẩy cụ lên Đền Thờ để gặp Hài Nhi Giêsu.

5. Đức Giêsu Kitô là ơn cứu độ cho muôn dân, là ánh sáng cho dân ngoại, và là vinh quang của dân Ít-ra-en.

6. Cụ bà Anna nhận ra Hài Nhi của đôi vợ chồng nghèo nhờ ơn Chúa soi sáng, nhưng cũng nhờ cụ có đời sống rất mẫu mực. Cụ đã sống hơn 60 năm trong cảnh góa bụa. Cụ luôn chờ đợi ngày Đấng Mêsia đến bằng cách ở lại trong Đền Thờ, ăn chay, cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa. Khi gặp Hài Nhi, cụ tin rằng đây chính là Đấng sẽ đem lại ơn cứu chuộc cho Giêrusalem, nghĩa là cho cả dân Ít-ra-en. Cụ Si-mê-ôn và cụ bà Anna đều là những người có đời sống đạo đức (Lc 2,25.36-37), gần gũi với Đền Thờ, và có tâm hồn chờ đợi Đấng Cứu Chuộc (Lc 2,38). Si-mê-ôn sẵn sàng chết vì đã được thấy đấng mà mình chờ đợi từ lâu (Lc 2,29-30).

7. Dựa vào Lc 2,22-24.27.39, Đức Mẹ và thánh Giuse là những người đạo đức, vâng phục luật Mô-sê.

8. Hài Nhi lớn lên từ từ về ba mặt: thân xác vững mạnh, trí tuệ khôn ngoan, và được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

9. Dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia nằm trong lời tiên tri của Si-mê-on ở các câu 34-35.

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 Phục sinh – Năm B (22/04/2024 08:56:10 - Xem: 39)

Bạn có thấy bị đau khi được cắt tỉa không? Sau đó bạn có thấy cành nho của bạn sinh nhiều trái hơn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 Phục sinh – Năm B (15/04/2024 07:31:04 - Xem: 147)

Trong Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, bạn mong các linh mục tu sĩ giống Đức Giêsu, người Mục Tử tốt lành, ở những điểm nào

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 3 Phục sinh – Năm B (08/04/2024 08:59:30 - Xem: 187)

“Chính anh em là chứng nhân.” Theo bạn, ở Việt Nam, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa qua những công việc gì hay qua lối sống như thế nào?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 2 Phục sinh năm B (06/04/2024 08:05:54 - Xem: 146)

Theo bạn, thái độ đòi hỏi của ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bạn gặp một người giống Tôma ở trong nhóm hay họ đạo của bạn không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Lá (20/03/2024 07:45:45 - Xem: 236)

Chiêm ngắm cảnh Đức Giêsu bị làm nhục trong dinh thượng tế (14,65), trong dinh tổng trấn (15,16-20), và trên thập giá (15,29-32). Theo bạn, trong tất cả các nỗi đau của Cuộc Thương Khó, Đức Giêsu đau nhất khi nào, bởi ai?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 5 mùa Chay – Năm B (11/03/2024 08:59:32 - Xem: 319)

Hãy đọc toàn bộ bài Phúc âm này. Bạn thấy Đức Giêsu có thái độ nào trước cái chết gần đến? Ngài thấy cái chết của mình có ý nghĩa không?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Chay năm B (04/03/2024 07:21:56 - Xem: 311)

Bạn nghĩ phải làm gì để ánh sáng và sự thật của Chúa đến với mình trong Mùa Chay này ?

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Chay năm B (26/02/2024 08:32:17 - Xem: 244)

Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay ? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 mùa Chay Năm B (20/02/2024 09:50:39 - Xem: 312)

Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B  (15/02/2024 05:34:16 - Xem: 242)

Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám dỗ ấy?

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7