Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc âm lễ Chúa Ba Ngôi năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,579
  • Ngày đăng: 06/06/2022 08:40:07

 

 

Ga 16,12-15

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

 

1. Tại sao đoạn Tin Mừng này được chọn để đọc trong ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi?

2. Khi sắp về với Chúa Cha, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình chưa? Đọc Ga 4,34; 16,12-13; 17,4; 19,30.

3. Đọc Ga 16,13. Đâu là công việc chính của Thần Khí sự thật? Đọc thêm Ga 14,6.

4. “Thần Khí sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng Người sẽ nói lại những gì Người nghe” (Ga 16,13). Đó là thái độ của Chúa Thánh Thần. Hãy tìm năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu cũng không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha.

5. Tìm năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy Cha làm.

6. “Người (=Thánh Thần) sẽ tôn vinh Thầy” (Ga 16,14). Tìm những câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu vẫn luôn tôn vinh Chúa Cha.

7. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Bạn nghĩ gì về thái độ của Chúa Cha qua câu này? Chúa Cha làm gì cho Chúa Con? Đọc thêm Ga 17,10.

8. Đọc Ga 6,57 và Ga 15,10. Bạn nghĩ gì về tương quan giữa Đức Giêsu với Chúa Cha?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM

Khi suy niệm Tin Mừng Gioan về tương quan qua lại giữa Ba Ngôi với nhau (giữa Đức Giêsu với Cha và với Thánh Thần), bạn rút ra được bài học nào khi sống chung với người khác?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1. Gioan 16,12-15 nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa: Chúa Giêsu, Thần Khí (=Chúa Thánh Thần) và Chúa Cha, cũng như nói đến hoạt động của từng Ngôi.

 

2. Gioan 16,12-13 có thể làm chúng ta nghĩ rằng: khi về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chưa hoàn thành công việc Cha giao cho mình. Thật ra, Đức Giêsu thấy mình đã hoàn tất công việc Cha giao rồi. Trên Thập giá, Ngài đã nói: “Thế là được hoàn tất!” (Ga 19,30). Hoàn tất công việc của Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu nơi trần gian (Ga 4,34). Trong Lời Nguyện với Cha sau bữa Tiệc Ly, Ngài cũng nói: “Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). Tuy nhiên, chuyện Đức Giêsu hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó cho mình không có nghĩa là sau đó chẳng còn gì phải làm. Chúa Thánh Thần có công việc của mình. Ngài sẽ giúp các môn đệ hiểu sâu hơn sứ điệp của Chúa Giêsu, và đưa ơn cứu độ của Chúa Giêsu đến với mọi dân tộc.

 

3. Công việc chính của Thần Khí sự thật là “dẫn dắt” các môn đệ đi vào trong sự thật trọn vẹn. Đức Giêsu đã mặc khải toàn bộ sự thật về Thiên Chúa và về chính Ngài cho các môn đệ, nhưng để hiểu được sự thật ấy lại cần Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt. Đức Giêsu đã từng nói với các môn đệ: Thầy là Sự Thật (Ga 14,6). Để hiểu được trọn vẹn mầu nhiệm Thầy Giêsu là Ngôi Lời nhập thể, để hiểu được Sự Thật viết hoa này, ta cần sự trợ giúp của Thần Khí Sự Thật (Ga 16,13).

 

4. Năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình nói, nhưng chỉ nói điều Người đã nghe từ Chúa Cha. “Giáo huấn tôi dạy không phải là của tôi, nhưng là của Đấng đã sai phái tôi” (Ga 7,16). “…Còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói” (Ga 8,26). “…nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8,28). “Không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai phái tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì” (Ga 12,49). “…những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,50).

 

5. Năm câu trong Tin Mừng Gioan cho thấy Đức Giêsu không tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều đã thấy Cha làm. “Người Con không thể tự mình làm điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy” (Ga 5,19). “Tôi không thể tự ý làm điều gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và việc xét xử của tôi thật công minh, vì tôi không tìm ý riêng tôi, nhưng tìm ý Đấng đã sai phái tôi”(Ga 5,30). “…vì tôi từ trời xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai phái tôi” (Ga 6,38). “…tôi không tự mình làm bất cứ điều gì…” (Ga 8,28). “Đấng đã sai phái tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).

 

6. Chúa Thánh Thần tôn vinh Chúa Giêsu (Ga 16,14). Nhưng trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu lại tôn vinh Chúa Cha. “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người” (Ga 13,31). “Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con” (Ga 14,13). “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha” (Ga 17,1). “Phần con, con đã tôn vinh Cha dưới đất khi hoàn tất công việc Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,4). 

 

7. “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15; x. 17,10). Qua câu này chúng ta thấy được tấm lòng của Chúa Cha đối với Đức Giêsu, Con Một của Cha. Cha là Đấng chia sẻ cho Con tất cả những gì sâu nhất nơi mình. Cha là nguồn gốc của mọi sự. Chính Cha đã sinh ra Con từ trước muôn đời, và Cha đã trao cho Con những quyền năng mà chỉ mình Cha mới có như quyền có sự sống nơi mình (Ga 5,26) và quyền xét xử kẻ sống và kẻ chết (Ga 5,27-28). Cha đã cho Con thông hiệp vào tất cả những gì mình có, kể cả thiên tính, để mọi sự Cha có thì Con cũng có. Như thế Con được ngang hàng với Cha, nhưng Cha vẫn là người cho, và Con là người nhận. Cha là người sinh ra Con, và Con là đấng được Cha sinh ra, Cha là người sai phái Con và Con là người được Cha sai phái… Con là Thiên Chúa Con Một bởi Thiên Chúa Cha, là Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật (Kinh Tin Kính).

 

8. Khi Ngôi Lời, Con Một của Chúa Cha, được Chúa Cha sai đến trong thế gian để cứu nhân loại, Ngài đã sống phận người như chúng ta. Đức Giêsu, Ngôi Lời làm người, đã sống nhờ Chúa Cha, và đã tuân giữ các mệnh lệnh của Chúa Cha (Ga 6,57 và Ga 15,10). Ngài coi Chúa Cha cao trọng hơn mình (Ga 14,28), dù Ngài là một với Chúa Cha (Ga 10,30). Đời sống của Đức Giêsu là mẫu mực cho tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa Cha.

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Chay năm B (26/02/2024 08:32:17 - Xem: 87)

Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay ? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 mùa Chay Năm B (20/02/2024 09:50:39 - Xem: 141)

Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B  (15/02/2024 05:34:16 - Xem: 124)

Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám dỗ ấy?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Thường niên– Năm B (29/01/2024 09:33:43 - Xem: 293)

Theo Phúc âm Máccô, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì? Việc gì quan trọng hơn?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Thường niên năm B (22/01/2024 08:10:00 - Xem: 252)

Phép lạ này có đem lại cho bạn niềm hy vọng, khi bạn đứng trước cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, trong thế giới hôm nay không ?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường niên– Năm B (15/01/2024 08:06:21 - Xem: 245)

Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 TN – Năm B -2024 (10/01/2024 07:20:06 - Xem: 211)

Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh – Năm A - 2024 (04/01/2024 13:58:30 - Xem: 221)

Qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, thánh Mátthêu muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Thánh Gia- Năm B -2023 (26/12/2023 07:40:31 - Xem: 245)

Đọc bài Phúc âm này, bạn có thấy dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia không? Câu hỏi suy niệm: Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Vọng – Năm B (18/12/2023 07:49:38 - Xem: 199)

Khi đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng, điều gì đánh động bạn hơn cả? Bạn có nghĩ mình cũng phải có thái độ như Maria để sinh Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay không?

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7