Kinh thánh - Giáo lý

Học hỏi Phúc âm lễ Mình Máu Thánh Chúa năm C

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,899
  • Ngày đăng: 13/06/2022 08:45:50

 

Lc 9,11b-17

1/ Trong Tin Mừng Luca, phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra ở đâu, lúc nào? trong hoàn cảnh nào? Đọc Lc 9,1-12.

2/ Bết-xai-đa ở đâu? Theo Tin Mừng Luca, tại sao Đức Giêsu lại muốn các môn đệ đến đó? Xem thêm Mc 6,30-32; Mt 14,12-13.

3/ Đọc Lc 9,11. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Giêsu khi thấy đám đông dân chúng kéo đến?

4/ Đọc Lc 9,12. Bạn thấy Đức Giêsu có cần làm phép lạ bánh hóa nhiều không?

5/ Đọc Lc 9,13. Đức Giêsu có chấp nhận để dân chúng đi mua đồ ăn không ? Ngài muốn các môn đệ làm gì ? Sau đó các môn đệ đã phản ứng như thế nào?

6/ Khi nói: “Anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu cho các môn đệ quyền gì? Đọc Lc 9,14-15. Lời mời này đòi họ phải sống tinh thần gì?

7/ Đọc Lc 9,16-17. Đức Giêsu làm gì trước khi đãi dân chúng bữa ăn? Các môn đệ đã cộng tác như thế nào trong phép lạ này?

8/ Tại sao Giáo hội lại cho đọc bài Phúc âm này vào lễ Mình Máu Thánh Chúa?

 

CÂU HỎI SUY NIỆM: Khi ngắm nhìn đám đông 5000 người, ngồi thành nhóm 50, được Chúa Giêsu đãi ăn no nê và dư thừa, bạn nghĩ gì về những người nghèo hôm nay? Ngài có mời bạn cho họ ăn không?

 

PHẦN TRẢ LỜI

1/ Dựa trên Lc 9,1-12, ta thấy phép lạ bánh hóa nhiều xảy ra sau khi Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành cho dân. Khi họ trở về, Đức Giêsu mới đem họ đến thành Bết-xai-đa, nơi diễn ra phép lạ. Phép lạ này cũng xảy ra sau khi ông Gioan Tẩy giả đã bị vua Hêrôđê chém đầu trong ngục (Lc 9,9).

 

2/ Bết-xai-đa là một thành phố nằm ở bên kia hồ Ghen-nê-xa-rét (x. Lc 5,1). Đức Giêsu đưa các môn đệ đến đó một cách riêng tư kín đáo, nhưng Tin Mừng Luca không nói rõ lý do tại sao Ngài làm như vậy. Tin Mừng Mác-cô cho biết lý do: Đức Giêsu muốn các môn đệ được nghỉ ngơi đôi chút sau sứ vụ vất vả mệt nhọc (Mc 6,30-32). Tin Mừng Mát-thêu lại đưa ra một lý do khác: sau khi nghe tin Hêrôđê giết ông Gioan Tẩy giả, Đức Giêsu lánh đi cùng với các môn đệ, có lẽ vì không muốn đối đầu với Hêrôđê.

 

3/ Luca 9,10-11 cho thấy dù Đức Giêsu rút lui một cách kín đáo cùng với các môn đệ (=đi riêng với mình), nhưng đám đông dân chúng vẫn biết và đi theo Ngài. Khi gặp lại họ ở một nơi hoang vắng, Đức Giêsu có thể khó chịu vì họ đã phá vỡ sự riêng tư mà Ngài muốn có với các môn đệ. Nhưng Ngài đã vui vẻ tiếp đón họ, và tiếp tục làm những gì Ngài và các môn đệ đã làm trước đây: nói về Nước Thiên Chúa và chữa bệnh.

 

4/ Luca 9,12 cho thấy các môn đệ muốn Đức Giêsu giải tán đám đông để họ đi tìm thức ăn và chỗ trọ nơi các làng mạc chung quanh. Như vậy, để đám đông có thức ăn khi chiều về, không nhất thiết Đức Giê su phải làm một phép lạ.

 

5/ Luca 9,13 cho thấy Đức Giêsu không muốn để đám đông tự đi mua thức ăn. Ngài muốn các môn đệ chịu trách nhiệm về việc tìm thức ăn cho đám đông. “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Chính họ chứ không phải ai khác. Các ông đã cho Thầy Giêsu biết số lượng thức ăn họ mang theo trong chuyến đi này: chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Một cách gián tiếp, họ cho thấy việc Thầy bảo họ làm là không thể thực hiện được. Năm cái bánh và hai con cá làm sao nuôi được đám đông trước mặt. Tuy nhiên, họ còn một phương án khác, đó là chính họ đi mua thức ăn cho đám đông. Nếu phải chịu trách nhiệm nuôi đám đông, thì đi mua là điều không thể tránh được.

 

6/ Khi nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, Đức Giêsu đã cho các môn đệ quyền nuôi ăn dân chúng. Nuôi ăn dân chúng là điều Thiên Chúa vẫn làm trong thời gian dân Do-thái đi nơi hoang địa để tiến về Đất Hứa. Thiên Chúa đã cho dân ăn Manna mỗi ngày, cho ăn thịt chim cút và uống nước từ tảng đá vọt ra. Nuôi ăn là quan tâm đến thân xác của con người với những nhu cầu thiết yếu của nó. Đức Giêsu không chỉ chữa bệnh để làm cho thân xác con người được lành mạnh (Lc 9,1-2.6.13). Ngài biết thân xác còn cần thức ăn để sống, để hoạt động (x. Mt 15,32; Mc 8,3). Phép lạ bánh hóa nhiều cho thấy Ngài cũng muốn nuôi dân như Thiên Chúa trong Cựu Ước. Hơn nữa, Ngài còn muốn các môn đệ cộng tác với Ngài trong công việc này. Ngài đòi họ phải có sự tín thác trọn vẹn nơi Ngài, khi Ngài không bảo họ đi mua thức ăn, nhưng bảo họ hãy sắp xếp cho đám đông hơn năm ngàn người ngồi thành từng nhóm nhỏ (Lc 9,14-15). Các ông chắc chưa biết Ngài định làm gì, nhưng các ông đã vâng lời Ngài.

 

7/ Đức Giêsu cầm lấy tất cả những gì các môn đệ có và đã đưa cho Ngài. Ngài đã ngước nhìn lên Cha trên trời, chúc phúc cho bánh và cá. Sau đó Ngài bẻ bánh trao cho các ông, để các ông dọn cho đám đông ăn (Lc 9,16). Như vậy, các ông đã làm được lời Ngài dạy ở Lc 9,13.

 

8/ Đọc bài Tin Mừng về bánh hóa nhiều vào Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta hiểu được quan tâm của Chúa Giêsu đến những nhu cầu của chúng ta, cả thể xác lẫn tinh thần. Đức Giêsu chỉ làm phép lạ bánh hóa nhiều đôi lần, chỉ làm thân xác no một thời gian ngắn, chỉ nuôi được vài ngàn người bằng tấm bánh vật chất. Ngài có ước mơ nuôi đời sống tâm linh mọi người bằng chính con người Ngài, bằng thân xác hy hiến của Ngài, và nuôi họ cho đến tận thế. Bí tích Thánh Thể là cách Chúa Giêsu thực hiện ước mơ ấy.

Bài cùng chuyên mục:

Học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 mùa Chay năm B (26/02/2024 08:32:17 - Xem: 87)

Tại sao Hội Thánh lại cho đọc bài Phúc âm này vào Mùa Chay ? Bài này có nói gì về cái chết và sự phục sinh của Chúa chúng ta không ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 2 mùa Chay Năm B (20/02/2024 09:50:39 - Xem: 141)

Khi cầu nguyện, bạn có kinh nghiệm lên núi và được thấy khuôn mặt sáng láng của Chúa bao giờ chưa ?

Học hỏi Phúc âm Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B  (15/02/2024 05:34:16 - Xem: 124)

Đâu là những cám dỗ bạn thường gặp trong cuộc sống mỗi ngày? Làm sao bạn có thể thắng được những cám dỗ ấy?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 5 Thường niên– Năm B (29/01/2024 09:33:43 - Xem: 293)

Theo Phúc âm Máccô, những việc chính của Đức Giêsu mỗi ngày là những việc gì? Việc gì quan trọng hơn?

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 4 Thường niên năm B (22/01/2024 08:10:00 - Xem: 252)

Phép lạ này có đem lại cho bạn niềm hy vọng, khi bạn đứng trước cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, trong thế giới hôm nay không ?

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 3 Thường niên– Năm B (15/01/2024 08:06:21 - Xem: 245)

Ngày nay, để làm môn đệ bước theo Chúa Kitô, chúng ta thường phải trả những giá nào? Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân.

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 2 TN – Năm B -2024 (10/01/2024 07:20:06 - Xem: 211)

Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu cho Anrê, rồi Anrê lại giới thiệu Đức Giêsu cho Simon. Theo ý bạn, để trở thành một người giới thiệu Đức Kitô, cần có những điều kiện gì?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Hiển Linh – Năm A - 2024 (04/01/2024 13:58:30 - Xem: 221)

Qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, thánh Mátthêu muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật lễ Thánh Gia- Năm B -2023 (26/12/2023 07:40:31 - Xem: 245)

Đọc bài Phúc âm này, bạn có thấy dấu hiệu của bóng tối trên Thánh Gia không? Câu hỏi suy niệm: Bạn học được gì nơi cách sống của Thánh Gia qua bài Phúc Âm này?

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật 4 mùa Vọng – Năm B (18/12/2023 07:49:38 - Xem: 199)

Khi đọc bài Tin Mừng này trong Mùa Vọng, điều gì đánh động bạn hơn cả? Bạn có nghĩ mình cũng phải có thái độ như Maria để sinh Chúa Giêsu cho thế giới hôm nay không?

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7