Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 01/06/2022 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Xin Cha gìn giữ họ. (31/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,169)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba 31/05/2022 – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,001)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

Thứ Hai 30/05/2022 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (29/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,783)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 29/05/2022 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C. – CHÚA THĂNG THIÊN. – Chúa Giêsu lên trời. (28/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,263)

CHÚA THĂNG THIÊN. – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 28/05/2022 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (27/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,200)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 27/05/2022 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (26/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,049)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Năm 26/05/2022 – Thứ Năm tuần 6 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Nỗi buồn sẽ thành niềm vui. (25/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,296)

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Tư 25/05/2022 – Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh. – Cảm nghiệm sự hiện diện của Đấng Phục sinh. (24/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,174)

Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Ba 24/05/2022 – Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh. – Hoạt động của Thánh Thần. (23/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,032)

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Hai 23/05/2022 – Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh. – Sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. (22/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,057)

Thứ Hai tuần 6 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 22/05/2022 – CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C. – Bình an của Thầy. (21/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,526)

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 21/05/2022 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh. – Chấp nhận lội ngược dòng. (20/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,325)

Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Sáu 20/05/2022 – Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh. – Yêu thương và phục vụ. (19/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,139)

Thứ Sáu tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Năm 19/05/2022 – Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh. – Niềm vui được trọn vẹn. (18/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,291)

Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Tư 18/05/2022 – Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh. – Sự kết hiệp thâm sâu. (17/05/2022 08:00:00 - Xem: 4,883)

Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Ba 17/05/2022 – Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh. – Hiệp nhất và bình an. (16/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,106)

Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh.

Thứ Hai 16/05/2022 – Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh. – Những giới hạn. (15/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,173)

Thứ Hai tuần 5 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 15/05/2022 – CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C. – Điều răn mới: hãy yêu thương nhau. (14/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,286)

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH Năm C.

Thứ Bảy 14/05/2022 – THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính. – Ðược sai đi. (13/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,215)

THÁNH MATTHIA, Tông Đồ. Lễ kính.

Thứ Sáu 13/05/2022 – Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh. – Ðường về quê trời. (12/05/2022 08:00:00 - Xem: 5,002)

Thứ Sáu tuần 4 Phục Sinh.


Tổng số: 492
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7