Sinh hoạt giáo phận

Thư Mục vụ tháng 04/2022

 • In trang này
 • Lượt xem: 1,332
 • Ngày đăng: 31/03/2022 18:16:36

THƯ MỤC VỤ THÁNG 04/2022

NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

TRONG MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

 

 

Anh chị em thân mến!

Theo chương trình của Giáo Phận, ngày 24/04 sẽ kết thúc “Giai Đoạn Học Hỏi” về Thượng Hội Đồng lần thứ XVI để bước sang “Giai Đoạn Thỉnh Ý Hiệp Hành”. Thư mục vụ tháng 01 đề cập đến hàng giáo sĩ, thư mục vụ tháng 03 đề cập đến tu sĩ và thư mục vụ tháng 04 này sẽ đề cập đến giáo dân. Qua đó, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận được mời gọi hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ.

 

Trước hết, chúng ta ý thức rằng, điểm khác biệt nổi bật của Thượng Hội Đồng lần thứ XVI này là mọi thành phần Dân Chúa, kể cả những người sống bên lề, những anh chị em khác niềm tin…, đều được mời gọi tham gia vào tiến trình tổ chức Thượng Hội Đồng. Theo cách thức tổ chức của Thượng Hội Đồng lần này, tiến trình Thượng Hội Đồng giai đoạn Giáo Phận là nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo, trong đó toàn thể Dân Chúa được tạo điều kiện để có được kinh nghiệm hiệp hành trên hành trình hướng tới một Giáo Hội ngày càng có tính hiệp hành hơn. Đây là cơ hội để các mục tử và giáo dân gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Gặp gỡ nhau và cùng nhau gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ để lắng nghe; lắng nghe Chúa Thánh Thần và lắng nghe nhau; gặp gỡ, lắng nghe để đi đến phân định nhờ Lời Chúa. Lời Chúa giúp ta phân định thiêng liêng và soi sáng tiến trình phân định ấy. Như vậy, mỗi lần hội họp là một biến cố ân sủng trong tiến trình chữa lành và canh tân được Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho cá nhân và cho cộng đoàn của ta.

 

Tiến trình trên được thực hiện với ý thức về sự bình đẳng trong phẩm giá của mọi người đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Thật vậy, theo giáo huấn, Dân Thiên Chúa bao gồm các tín hữu vốn là những người, nhờ Bí Tích Rửa Tội, được hiệp thông với Đức Kitô, và do đó, tham dự theo cách thế riêng, vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Người. Cũng do sự thiết lập của Thiên Chúa, giữa các tín hữu trong Giáo Hội, có các thừa tác viên có chức thánh, được gọi là giáo sĩ. Giáo sĩ và giáo dân đều là thành viên của Dân Thiên Chúa với ơn gọi chung là nên thánh. Ơn gọi riêng của giáo dân là nên thánh bằng cách tìm kiếm Nước Thiên Chúa, làm thấm nhập và kiện toàn trật tự trần thế với tinh thần Tin Mừng, làm cho mọi người trên khắp thế giới biết đến và đón nhận sứ điệp cứu rỗi của Thiên Chúa. Tất cả cần được thực hiện trong sự bình đẳng và tôn trọng ơn gọi riêng của mỗi người. Bình đẳng vì cùng“được tái sinh trong Đức Kitô”. Ơn gọi riêng vì được Thiên Chúa đặt để trong những hoàn cảnh, điều kiện sống riêng, nhờ đó khắp nơi trên thế giới đều được nghe Tin Mừng cứu rỗi, và mọi người mọi nơi đều có thể lên tiếng ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa là Đấng tạo dựng và cứu chuộc.

 

Từ những ý tưởng trên, chúng ta cùng suy niệm dụ ngôn về những người làm vườn nho trong Tin Mừng (Mt 20, 1-16). Theo dụ ngôn,“Cả các anh nữa cũng hãy đi làm vườn nho cho tôi, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”, là lời mời gọi dành cho tín hữu giáo dân, cùng với hàng giáo sĩ, tham gia vào sứ vụ của Chúa Kitô trong lịch sử nhân loại. Đây là ơn gọi phát xuất từ tình thương và lòng tín nhiệm của Thiên Chúa. Với ơn gọi này, người tín hữu giáo dân được tạo điều kiện sống phẩm giá của mình và thi hành vai trò của mình trong cộng đoàn của Chúa Kitô. Đây cũng là ơn gọi mà người tín hữu giáo dân hy vọng sẽ được đón nhận công xá từ lòng quảng đại của Thiên Chúa trong cộng đoàn Dân Thiên Chúa.

 

Cụ thể hơn, tính hiệp hành của Giáo Hội cần được thể hiện trong sinh hoạt và tổ chức của cộng đoàn tín hữu, điển hình là của giáo xứ, giáo họ trong Giáo Phận, theo mô hình Giáo Hội hiệp thông, tham gia, đồng trách nhiệm vì sứ vụ. Theo đó:

 

- Với Bí tích rửa tội, giáo sĩ cũng như giáo dân là thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, mọi người và từng người được tôn trọng. Mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng mọi người cùng nhau bước trên Con Đường Đức Giêsu, ở đó, mọi người gặp gỡ, lắng nghe, khám phá ra ý Chúa, và cùng nhau thực hiện ý Chúa.

 

- Với ơn gọi riêng của mình, người tín hữu giáo dân có một vai trò rất quan trọng và cần thiết cho sứ vụ của Giáo Hội ngay từ thời Giáo Hội sơ khai và trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội. Như vậy, một giám mục cùng với linh mục đoàn không thể hướng dẫn Giáo Phận một cách hiệu quả nếu không có sự góp phần của người tín hữu giáo dân. Cũng vậy, các linh mục phụ trách giáo xứ, giáo họ cũng không thể hướng dẫn cộng đoàn tốt nếu không có sự tham gia của người tín hữu giáo dân, cụ thể là trong hội đồng mục vụ và các đoàn thể.

 

- Huấn quyền Giáo Hội nói đến một sự tham gia vào tiến trình cùng hoạch định, cùng lấy những quyết định và rồi cùng nhau thực hiện, mỗi người mỗi vẻ, theo vai trò và trách nhiệm của mình. Vai trò lãnh đạo, phối kiểm, lấy quyết định sau cùng vẫn dành cho vị chủ chăn của cộng đoàn. Như vậy, trong giáo xứ, giáo họ, kế hoạch mục vụ của giáo xứ, giáo họ được cùng nhau phác thảo và đồng thuận trong bầu khí cầu nguyện. Điều đó được diễn tả qua việc cùng nhau phân định tiếng gọi của Thiên Chúa, và chắc chắn, với vai trò và trách nhiệm, người mục tử luôn có tiếng nói cuối cùng.

 

- Giáo xứ, giáo họ hiện diện là để loan báo Tin Mừng (truyền giáo). Tác vụ rao giảng, cử hành bí tích, phục vụ bác ái và các sinh hoạt tổ chức của giáo xứ, giáo họ đều thấm nhuần tinh thần loan báo Tin Mừng. Mọi thành viên, kể cả thiếu nhi cũng như những người già cả và đau yếu, đều là tác nhân loan báo Tin Mừng, trong sự hiệp thông, tham gia và đồng trách nhiệm.

 

     Áp dụng cho người tín hữu giáo dân trong Giáo Phận Long Xuyên, xin được đưa ra những sinh hoạt cụ thể:

1/ Hãy thể hiện và học hỏi tính hiệp hành của người tín hữu giáo dân trong cộng đoàn ngay trong việc cử hành Thánh Lễ. Bởi, Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ nhau và cùng nhau gặp gỡ Chúa; Thánh Lễ là lắng nghe, lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe tiếng Chúa; Thánh lễ là sự kiếm tìm ý Chúa cho ta và cho cộng đoàn. Kết thúc Thánh Lễ là lời hiệu triệu để người tín hữu giáo dân ra đi vào thế giới, trở thành muối, thành men của Tin Mừng trong các mối tương quan gia đình và xã hội.

 

2/ Người tín hữu giáo dân được khích lệ tham gia tích cực vào các tổ chức và sinh hoạt của giáo xứ, giáo họ, cụ thể là sinh hoạt giáo lý, sinh hoạt phượng tự và sinh hoạt bác ái. Đây là cơ hội để người tín hữu giáo dân sống lý tưởng của người con trong gia đình của Thiên Chúa trong kinh Lạy Cha, là làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

 

3/ Người tín hữu giáo dân được khích lệ tổ chức và tham dự các cuộc hội họp của các đoàn hội trong giáo xứ, giáo họ trong tinh thần hiệp hành. Bởi vì, mỗi cuộc hội họp định kỳ hay ngoại lệ là một cuộc gặp gỡ, lắng nghe và phân định trong bầu khí cầu nguyện, huynh đệ và đồng trách nhiệm, với ý thức Chúa Thánh Thần đang hoạt động giữa cộng đoàn.

 

4/ Giáo Phận cổ vũ mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Phận thực hiện các cuộc thăm viếng. Cụ thể, các đoàn hội trong giáo xứ, giáo họ, hãy thực hiện các cuộc thăm viếng, kể cả các gia đình Công Giáo cũng như các tôn giáo bạn đang hiện diện trong phần đất của giáo xứ, giáo họ. Ở đây, Giáo Phận tri ân và tiếp tục cổ vũ sinh hoạt thăm viếng của hội Legio Mariae. Thăm viếng trong tinh thần hiệp hành là cơ hội để gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Khi đó, chúng ta đang là dụng cụ của Chúa Thánh Thần thực hiện công trình của Ngài.

 

Anh chị em thân mến!

Tháng 04 năm nay là trung tâm điểm sinh hoạt phụng vụ của Giáo Hội, vì là cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tham dự việc cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô trong tinh thần hiệp hành với niềm tin Chúa đã phục sinh và với niềm hy vọng chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Người. Và, trong niềm tin và niềm hy vọng Phục Sinh, Giáo Phận tích cực bước vào “Giai Đoạn Thỉnh Ý Hiệp Hành”, bắt đầu từ Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 24/04/2022.

 

+ Giuse Trần Văn Toản 

Giám mục giáo phận Long Xuyên

Bài cùng chuyên mục:

Trực tuyến: Thánh lễ Truyền chức Linh mục năm 2022 (06/07/2022 08:03:58 - Xem: 1,404)

Thánh lễ Truyền chức Linh mục sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp lúc 8g00 ngày 07/07/2022.

Thư Mục vụ tháng của Đức Giám mục giáo phận 07/2022 (29/06/2022 18:58:54 - Xem: 749)

Chủ đề Thư Mục vụ tháng 7 là giáo phận Long Xuyên noi gương của hai thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và Phêrô Đoàn Công Quý hướng tới một giáo phận hiệp hành

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 07/2022 (28/06/2022 09:23:14 - Xem: 1,163)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 07/2022 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Khóa tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá Long Xuyên (27/06/2022 08:15:44 - Xem: 886)

Khóa tìm hiểu ơn gọi Mến Thánh Giá Long Xuyên sẽ được tổ chức từ ngày 11-14/07/2022 tại MTG Long Xuyên, ấp Phụng Quới B, thị trấn Thạnh An

Lịch Mục vụ của Đức Giám mục tháng 06/2022 (13/06/2022 19:15:49 - Xem: 2,002)

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý cha và bạn đọc Lịch Mục vụ tháng 06/2022 của Đức Giám mục để chúng ta cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Lễ Cung hiến nhà thờ Trảng Tranh, hạt Rạch Giá (09/06/2022 18:34:52 - Xem: 2,308)

Thánh lễ Cung hiến nhà thờ Trảng Tranh sẽ được Đức Giám mục giáo phận cử hành lúc 9g00 Chúa nhật ngày 05/06/2022

Cáo Phó: Cha Cố Giuse Phan Chí Minh (09/06/2022 15:40:03 - Xem: 2,199)

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Cha Cố Giuse Phan Chí Minh, cha sở Đền Thánh Giuse An Bình vừa qua đời.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Hai tuần 10 thường niên (06/06/2022 13:31:28 - Xem: 637)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối thứ Hai ngày 06- 06-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Nhà Anrê Dũng Lạc tổng kết năm học 2021-2022 (05/06/2022 18:32:14 - Xem: 1,455)

Lễ Tổng Kết diễn ra vào sáng ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại Lưu xá Dự tu cấp III – nhà Anrê Dũng Lạc, thuộc giáo xứ Thạnh An, hạt Vĩnh Thạnh.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối CN lễ CTT hiện xuống (05/06/2022 08:44:49 - Xem: 371)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa nhật ngày 05- 06-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

 • Bài viết mới
  • Hãy sống vì nhau

   Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu con én nào cũng nghĩ như thế, thì sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân. Một tác giả khuyến danh nào...

  • Tự tử và những hiểu lầm của chúng ta

   Tự tử thật sự là một cách chết kinh khủng, nhưng chúng ta phải hiểu, ít ra trong hầu hết trường hợp, nó là một căn bệnh, một sự sụp đổ...

  • Thánh ý Chúa là sự bình an của con

   “Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn và bước đi trong đường lối mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ.”

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 TN năm C

   Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Kahlil Gibran có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi...

  • Thành công của người môn đệ Chúa

   Hạnh phúc của bạn là mang lại cho người khác được hạnh phúc. Sứ mạng truyền giáo vẫn là lời mời liên lỷ dành cho bạn và tôi.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 TN năm C

   Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn...

  • Gia vị cho bài giảng CN 14 Thường niên năm C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Bận lòng cùng Chúa

   Con thấy cầu nguyện hình như mình nói với chính mình, chứ không nói với Thiên Chúa? Không biết cầu nguyện như thế nào mới đúng cách và...

  • Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

   Sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa không có ý nghĩa trong chính mình, nhưng chỉ trong tương quan của Ngài với vũ trụ đã được tạo dựng.

  • Ươm mầm đức tin

   Làm cách nào để giáo dục giới trẻ theo tinh thần Công giáo? Bởi ngày nay lớp trẻ dù mới 8–10 tuổi đã bắt đầu phân biệt hiệu này hiệu kia,...

  Câu chuyện chiều thứ 7