Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 02/11/2021 – Thứ Ba tuần 31 thường niên – CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. – Bên kia sự chết. (01/11/2021 08:00:00 - Xem: 7,561)

Thứ Ba tuần 31 thường niên

Thứ Hai 01/11/2021 – Thứ Hai tuần 31 thường niên – CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân. – Phúc thay!!!!. (31/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,281)

Thứ Hai tuần 31 thường niên

+ Chúa Nhật 31/10/2021 – CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B. – Giới răn trọng nhất. (30/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,298)

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 30/10/2021 – Thứ Bảy tuần 30 thường niên. – Khiêm tốn hạ mình. (29/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,364)

Thứ Bảy tuần 30 thường niên.

Thứ Sáu 29/10/2021 – Thứ Sáu tuần 30 thường niên. – Yêu thương là linh hồn của lề luật. (28/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,502)

Thứ Sáu tuần 30 thường niên.

Thứ Năm 28/10/2021 – Thứ Năm tuần 30 thường niên – THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chọn Lựa Của Chúa. (27/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,401)

Thứ Năm tuần 30 thường niên

Thứ Tư 27/10/2021 – Thứ Tư tuần 30 thường niên. – Cửa Hẹp. (26/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,714)

Thứ Tư tuần 30 thường niên.

Thứ Ba 26/10/2021 – Thứ Ba tuần 30 thường niên. – Nước Thiên Chúa. (25/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,847)

Thứ Ba tuần 30 thường niên.

Thứ Hai 25/10/2021 – Thứ Hai tuần 30 thường niên. – Đừng giả hình. (24/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,193)

Thứ Hai tuần 30 thường niên.

+ Chúa Nhật 24/10/2021 – CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm B. – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG. – Giảng dạy muôn dân. (23/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,333)

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN năm B. – CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG.

Thứ Bảy 23/10/2021 – Thứ Bảy tuần 29 thường niên. – Nếu không ăn năn hối cải, thì… (22/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,102)

Thứ Bảy tuần 29 thường niên.

Thứ Sáu 22/10/2021 – Thứ Sáu tuần 29 thường niên. – Dấu Chỉ Của Thời Ðại. (21/10/2021 08:00:00 - Xem: 7,423)

Thứ Sáu tuần 29 thường niên.

Thứ Năm 21/10/2021 – Thứ Năm tuần 29 thường niên. – Lửa tình yêu. (20/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,369)

Thứ Năm tuần 29 thường niên.

Thứ Tư 20/10/2021 – Thứ Tư tuần 29 thường niên. – Người quản lý trung tín khôn ngoan. (19/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,309)

Thứ Tư tuần 29 thường niên.

Thứ Ba 19/10/2021 – Thứ Ba tuần 29 thường niên. – Tỉnh Thức. (18/10/2021 08:00:00 - Xem: 9,717)

Thứ Ba tuần 29 thường niên.

Thứ Hai 18/10/2021 – Thứ Hai tuần 29 thường niên – THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Diễn Văn Truyền Giáo. (17/10/2021 08:00:00 - Xem: 16,436)

Thứ Hai tuần 29 thường niên

+ Chúa Nhật 17/10/2021 -- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH. – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Chúa. (16/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,924)

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH. + Chúa Nhật 17/10/2021 – Gió lẫn biển đều vâng lệnh Chúa.

Thứ Bảy 16/10/2021 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên. – Thánh Thần sẽ dạy. (15/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,348)

16/10 – Thứ Bảy tuần 28 thường niên.

Thứ Sáu 15/10/2021 – Thứ Sáu tuần 28 thường niên. – Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ðừng Sợ. (14/10/2021 08:00:00 - Xem: 6,890)

Thứ Sáu tuần 28 thường niên.

Thứ Năm 14/10/2021 – Thứ Năm tuần 28 thường niên. – Dòng Máu Cứu Ðộ. (13/10/2021 08:00:00 - Xem: 8,325)

Thứ Năm tuần 28 thường niên.


Tổng số: 1041
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7