Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 01/01/2022. THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng. – Ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình. – Maria ghi nhớ và suy niệm.  (31/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,069)

THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 31/12/2021 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Ngôi Lời Ðã LÀM NGƯỜI.  (30/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,295)

31/12 – Ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Năm 30/12/2021 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Bà tiên tri Anna.  (29/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,816)

30/12 – Ngày thứ sáu tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Tư 29/12/2021 – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. – Cụ già Si-mê-on.  (28/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,297)

29/12 – Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Thứ Ba 28/12/2021 – Ngày thứ tư tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH ANH HÀI. Lễ kính. – Hài Nhi chết vì Chúa.  (27/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,431)

THÁNH ANH HÀI. Lễ kính.

Thứ Hai 27/12/2021 – Ngày thứ ba tuần Bát Nhật Giáng Sinh – THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính. – Môn đệ Chúa yêu.  (26/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,679)

THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ THÁNH SỬ. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 26/12/2021 – CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA năm C. – Lo công việc của Cha. (25/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,453)

CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA năm C.

Thứ Bảy 25/12/2021 – LỄ CHÚA GIÁNG SINH – Lễ Đêm. – Chúa giáng sinh. (24/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,330)

LỄ CHÚA GIÁNG SINH

Thứ Sáu 24/12/2021 – Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng. – Giacaria ca ngợi Thiên Chúa.  (23/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,750)

Thứ Sáu tuần 4 mùa vọng.

Thứ Năm 23/12/2021 – Thứ Năm tuần 4 mùa vọng. – Gioan Tẩy Giả sinh ra.  (22/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,447)

Thứ Năm tuần 4 mùa vọng.

Thứ Tư 22/12/2021 – Thứ Tư tuần 4 mùa vọng. – Bài ca tạ ơn.  (21/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,175)

Thứ Tư tuần 4 mùa vọng.

Thứ Ba 21/12/2021 – Thứ Ba tuần 4 mùa vọng. – Thăm viếng.  (20/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,176)

Thứ Ba tuần 4 mùa vọng.

Thứ Hai 20/12/2021 – Thứ Hai tuần 4 mùa vọng. – Truyền tin cho Đức Maria.  (19/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,742)

Thứ Hai tuần 4 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 19/12/2021 – CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm C. – Lời Chúa phán sẽ được thực hiện. (18/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,742)

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG năm C.

Thứ Bảy 18/12/2021 – Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng. – Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. (17/12/2021 08:00:00 - Xem: 6,942)

Thứ Bảy tuần 3 mùa vọng.

Thứ Sáu 17/12/2021 – Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng. – Gia Phả Của Chúa Giêsu Kitô. (16/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,006)

Thứ Sáu tuần 3 mùa vọng.

Thứ Năm 16/12/2021 – Thứ Năm tuần 3 mùa vọng. – Được giao phó cho một sứ mệnh. (15/12/2021 08:00:00 - Xem: 8,626)

Thứ Năm tuần 3 mùa vọng.

Thứ Tư 15/12/2021 – Thứ Tư tuần 3 mùa vọng. – Đấng phải đến. (14/12/2021 08:00:00 - Xem: 9,263)

Thứ Tư tuần 3 mùa vọng.

Thứ Ba 14/12/2021 – Thứ Ba tuần 3 mùa vọng. – Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Dụ ngôn hai người con. (13/12/2021 08:00:00 - Xem: 16,431)

Thứ Ba tuần 3 mùa vọng.

Thứ Hai 13/12/2021 – Thứ Hai tuần 3 mùa vọng. – Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. – Quyền phép nào?. (12/12/2021 08:00:00 - Xem: 7,320)

Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.


Tổng số: 1140
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7