Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(5g00 sáng) (07/08/2021 05:10:20 - Xem: 5,272)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 08 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(lúc 8g00) (07/08/2021 04:50:07 - Xem: 4,586)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 08 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 19 Thường niên B(7g tối) (06/08/2021 06:49:40 - Xem: 3,798)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối)Thứ Bảy ngày 07-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 18 thường niên (06/08/2021 05:54:53 - Xem: 4,603)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 07-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 06/08 (05/08/2021 07:52:59 - Xem: 4,654)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 06 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 18 thường niên (05/08/2021 05:03:00 - Xem: 4,686)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 06-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 18 TN (04/08/2021 14:00:28 - Xem: 4,708)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 05-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 18 thường niên (03/08/2021 10:56:56 - Xem: 6,289)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 05-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 18 TN (03/08/2021 08:54:50 - Xem: 4,976)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 04-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thư Mục vụ của Đức Giám mục giáo phận tháng 08 - 2021 (02/08/2021 07:33:54 - Xem: 7,243)

Chủ đề của thư mục vụ tháng 8 là Hàng Giáo Sĩ Giáo Phận Long Xuyên Thi Hành Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng Trong Tình Hình Dịch Bệnh Covid 19.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 18 thường niên (02/08/2021 05:57:46 - Xem: 3,907)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 04-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 18 TN (02/08/2021 04:55:44 - Xem: 3,998)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 18 thường niên (01/08/2021 14:43:33 - Xem: 4,671)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 03-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 18 TN (01/08/2021 08:30:17 - Xem: 5,355)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Tĩnh tâm Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh tháng 8/2021 (31/07/2021 11:00:01 - Xem: 8,736)

Buổi Tĩnh tâm trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng thứ hai ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B lúc 19g(7giờ tối) (31/07/2021 08:58:26 - Xem: 3,571)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 01-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

CÁO PHÓ: CHA CỐ GIOAN NGUYỄN QUANG HUY (30/07/2021 20:45:09 - Xem: 7,864)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo: Cha Cố Gioan Nguyễn Quang Huy vừa qua đời.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B(lúc 8g00) (30/07/2021 19:39:46 - Xem: 4,957)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 01 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B (30/07/2021 15:37:26 - Xem: 4,703)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 01 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 18 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy) (30/07/2021 08:45:59 - Xem: 4,189)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 31-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 767
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7