Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 17 thường niên, ngày 29/07/2021 (27/07/2021 14:51:05 - Xem: 4,938)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Năm ngày 29-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 17 thường niên, ngày 28/07/2021 (27/07/2021 13:31:28 - Xem: 4,826)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Tư ngày 28-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư (19g00) (27/07/2021 06:48:25 - Xem: 3,755)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 28-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba (19g00) (26/07/2021 09:04:10 - Xem: 4,750)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ Ba ngày 27-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Ba sau CN 17 thường niên, ngày 27/07/2021 (25/07/2021 14:21:42 - Xem: 4,088)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ Ba ngày 27-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Lịch Phụng vụ trực tuyến tại nhà nguyện Tòa Giám mục (25/07/2021 10:49:15 - Xem: 6,480)

Ban Truyền thông xin gửi đến quý cha và cộng đoàn Dân Chúa Lịch Phụng vụ trực tuyến tại Tòa Giám mục giáo phận Long Xuyên từ sáng thứ hai ngày 26/07/2021

Thông báo V/v sinh hoạt đạo đức tại gia (bắt đầu từ Thứ Hai 26/07/2021) (25/07/2021 06:17:07 - Xem: 5,424)

Tòa Giám Mục Long Xuyên sẽ tổ chức những sinh hoạt tôn giáo trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đoàn Dân Chúa trong bầu khí gia đình, với các sinh hoạt cụ thể như sau:

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ hai (19g00) (24/07/2021 05:48:43 - Xem: 5,285)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ hai ngày 26-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 17 thường niên, ngày 26/07/2021 (23/07/2021 15:41:39 - Xem: 5,158)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 26-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 17 Thường niên B lúc 19g(7giờ tối) (23/07/2021 14:21:22 - Xem: 4,615)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 25-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 17 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (23/07/2021 11:21:41 - Xem: 4,141)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 25 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 17 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy) (22/07/2021 06:15:53 - Xem: 4,367)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 24-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 23/07/2021 (20/07/2021 14:28:52 - Xem: 4,907)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 23 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường niên B lúc 19g(7giờ tối) (16/07/2021 14:19:42 - Xem: 4,632)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 18-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ Chầu Thánh Thể  (16/07/2021 07:16:17 - Xem: 7,904)

Giờ Chầu trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều Chúa Nhật ngày 18 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (15/07/2021 18:14:19 - Xem: 5,123)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 18 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy)) (15/07/2021 18:10:15 - Xem: 3,595)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 17-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thông báo V/v Hưởng ứng thư kêu gọi “Thương Quá Sài Gòn Ơi !” của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh,  (15/07/2021 17:00:52 - Xem: 5,851)

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên xin gửi đến gia đình Giáo phận quyết định của Đấng bản quyền:

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Mân Côi cầu cho đại dịch mau qua (15/07/2021 08:43:41 - Xem: 6,683)

Giờ lần chuỗi Mân Côi sẽ bắt đầu lúc 15g chiều thứ Bảy ngày 17 -07 -2021. Mời cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót (14/07/2021 13:53:47 - Xem: 5,165)

Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót sẽ bắt đầu lúc 15g chiều thứ Sáu ngày 16 -07 -2021. Mời cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông.


Tổng số: 742
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7