Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 21 thường niên (22/08/2021 07:02:22 - Xem: 4,365)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 23-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(19g tối) (22/08/2021 05:10:27 - Xem: 4,671)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 22-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(lúc 8g00) (22/08/2021 03:58:40 - Xem: 4,853)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 22-08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B(5g00 sáng) (22/08/2021 01:01:17 - Xem: 4,501)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 22 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 21 Thường niên B (21/08/2021 01:05:05 - Xem: 4,504)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 21-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Bảy sau CN 20 thường niên (20/08/2021 11:06:06 - Xem: 4,417)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ bảy ngày 21-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót ngày 20/08 (20/08/2021 01:57:02 - Xem: 3,522)

Giờ lần chuỗi trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 15g00 chiều thứ sáu ngày 20 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Sáu sau CN 20 thường niên (19/08/2021 20:15:15 - Xem: 3,769)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ sáu ngày 20-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Năm sau CN 20 TN (19/08/2021 02:53:13 - Xem: 4,085)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ năm ngày 19-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Năm sau CN 20 thường niên (19/08/2021 01:04:39 - Xem: 4,090)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ năm ngày 19-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Thông báo về việc giật chuông hàng ngày (18/08/2021 17:04:56 - Xem: 5,605)

Tòa Giám mục xin quý cha vẫn giữ giờ giật chuông hàng ngày như thường lệ.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Tư sau CN 20 TN (18/08/2021 09:36:07 - Xem: 3,784)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ tư ngày 18-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Tư sau CN 20 thường niên (18/08/2021 01:03:22 - Xem: 4,620)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ tư ngày 18-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Ba sau CN 20 TN (17/08/2021 03:45:36 - Xem: 4,354)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ ba ngày 17-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ ba sau CN 20 thường niên (17/08/2021 01:56:01 - Xem: 4,343)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ ba ngày 17-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Thứ Hai sau CN 20 TN (16/08/2021 05:21:26 - Xem: 3,584)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) thứ hai ngày 16-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ hai sau CN 20 thường niên (16/08/2021 01:10:28 - Xem: 3,590)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 16-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(19g tối) (15/08/2021 09:26:26 - Xem: 4,947)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 15-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(lúc 8g00 (15/08/2021 04:38:24 - Xem: 5,707)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 08g00 sáng Chúa Nhật ngày 15 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 20 Thường niên B(5g00 sáng) (15/08/2021 03:36:28 - Xem: 5,698)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 15 -08 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 800
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7