Sinh hoạt giáo phận

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (15/07/2021 18:14:19 - Xem: 5,389)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 18 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy)) (15/07/2021 18:10:15 - Xem: 3,680)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 17-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thông báo V/v Hưởng ứng thư kêu gọi “Thương Quá Sài Gòn Ơi !” của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh,  (15/07/2021 17:00:52 - Xem: 6,217)

Văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên xin gửi đến gia đình Giáo phận quyết định của Đấng bản quyền:

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Mân Côi cầu cho đại dịch mau qua (15/07/2021 08:43:41 - Xem: 7,088)

Giờ lần chuỗi Mân Côi sẽ bắt đầu lúc 15g chiều thứ Bảy ngày 17 -07 -2021. Mời cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông.

Trực Tuyến: Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót (14/07/2021 13:53:47 - Xem: 5,260)

Giờ lần chuỗi Lòng Chúa Thương xót sẽ bắt đầu lúc 15g chiều thứ Sáu ngày 16 -07 -2021. Mời cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông.

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường niên B(lúc 7g00 tối Chúa Nhật) (09/07/2021 06:14:31 - Xem: 3,559)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 11-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường niên B(lúc 7g tối thứ Bảy)) (08/07/2021 05:35:23 - Xem: 7,700)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 10-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (07/07/2021 10:48:38 - Xem: 5,163)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 11 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Bổ nhiệm và chuyển đổi Linh mục tháng 7/2021 (06/07/2021 10:50:26 - Xem: 21,402)

Đức Giám mục giáo phận Long Xuyên đã bổ nhiệm và chuyển đổi các linh mục có tên dưới đây:

Thánh lễ Truyền chức Linh mục năm 2021 (04/07/2021 10:30:26 - Xem: 8,443)

Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản đã bổ nhiệm nhiệm sở đầu tiên của 13 tân chức có tên sau đây:

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 14 Thường niên B (lúc 7g00 tối Chúa Nhật) (04/07/2021 06:24:46 - Xem: 5,609)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 04-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ trực tuyến: Thứ Hai sau Chúa Nhật 18 thường niên (01/07/2021 14:57:12 - Xem: 3,874)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng thứ hai ngày 02-08-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên.

Video Thánh lễ Truyền chức Linh mục  (01/07/2021 09:11:54 - Xem: 6,856)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 thứ Bảy ngày 03-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 14 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (01/07/2021 06:38:33 - Xem: 4,526)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 04 -07 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 14 Thường niên B (lúc 7g00 tối thứ Bảy) (01/07/2021 05:57:30 - Xem: 3,657)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Thứ Bảy ngày 03-07-2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 13 Thường niên (lúc 7g00 tối Chúa Nhật) (27/06/2021 09:48:24 - Xem: 4,952)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 27 -06 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 13 Thường niên B(lúc 7g00 tối thứ Bảy) (26/06/2021 07:43:25 - Xem: 4,055)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00(7giờ tối) Thứ Bảy ngày 26 -06 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 13 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (26/06/2021 06:46:25 - Xem: 4,982)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 26 -06 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 12 Thường niên B(lúc 7g00 tối Chúa Nhật) (18/06/2021 08:32:27 - Xem: 6,152)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 19g00 (7giờ tối) Chúa Nhật ngày 20 -06 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật 12 Thường niên B(lúc 5g00 sáng) (17/06/2021 20:30:13 - Xem: 5,707)

Thánh lễ trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 05g00 sáng Chúa Nhật ngày 20 -06 -2021 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 767
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7