Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 24 TN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 592
  • Ngày đăng: 11/09/2023 07:30:56

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúa Giêsu đã nói : “Khi con đi dâng lễ vật trên bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang bất hòa với con, thì hãy để lễ vật lại, trở về làm hòa với người anh em ấy trước đã, rồi mới trở lại dâng lễ vật sau”. Đó là một cách nói mạnh, nhằm khuyến khích chúng ta tha thứ cho người khác.

Chắc hẳn hiện giờ trong lòng anh chị em, ai cũng có một ít điều gì đó không vui đối với một vài anh chị em của mình. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta thêm lòng quảng đại để có thể tha thứ cho những người ấy. Đây thực là một việc cần thiết phải làm trước khi chúng ta dâng Thánh lễ.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta hẹp lòng hẹp dạ không chịu tha thứ cho người khác.

– Nhiều chuyện buồn rất lâu rồi mà chúng ta cữ giữ mãi trong lòng.

– Chúng ta không tạo cơ hội cho kẻ có lỗi hòa giải với mình.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dạy chúng ta phải biết tha thứ cho người khác, vì đó là điều kiện để được Chúa thứ tha. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1.  “Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi ngươi cầu nguyện, ngươi sẽ được tha”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết noi gương lòng nhân hậu của Thiên Chúa, mà tha thứ những lầm lỗi cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.  “Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân”Xin cho cho các Kitô hữu luôn ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình, mà biết chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa để được Người thứ tha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.  “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”Xin cho các thành viên trong mỗi gia đình, biết cảm thông, tha thứ những lầm lỗi của nhau, để xây dựng gia đình thành một tổ ấm đầy tình yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.  “Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta thương ngươi”Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết noi gương Chúa Kitô, mà chân thành tha thứ cho nhau những lỗi lầm, để xây dựng giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.  Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin tha thứ những lỗi tội chúng con đã phạm, và giúp chúng con cũng biết noi gương lòng thương xót của Chúa, mà luôn sống yêu thương và tha thứ cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7