Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 19/01/2024 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên. – Chúa gọi Nhóm Mười Hai. (18/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,027)

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Thứ Năm 18/01/2024 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai? (17/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,301)

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Thứ Tư 17/01/2024 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.– Cần làm việc lành. (16/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,515)

Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Thứ Ba 16/01/2024 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. – Cốt lõi của Lề Luật. (15/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,074)

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Thứ Hai 15/01/2024 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Rượu mới trong bầu da mới. (14/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,216)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/01/2024 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B. – Những môn đệ đầu tiên. (13/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,973)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/01/2024 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên. – Thày thuốc cho người đau yếu. (12/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,495)

Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

Thứ Sáu 12/01/2024 – Thứ Sáu tuần 1 thường niên. – Bệnh tật tâm hồn và bệnh tật thể xác. (11/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,108)

Thứ Sáu tuần 1 thường niên.

Thứ Năm 11/01/2024 – Thứ Năm tuần 1 thường niên. – Chữa người phong cùi. (10/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,214)

Thứ Năm tuần 1 thường niên.

Thứ Tư 10/01/2024 – Thứ Tư tuần 1 thường niên. – Tiếp tục rao giảng. (09/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,301)

Thứ Tư tuần 1 thường niên.

Thứ Ba 09/01/2024 – Thứ Ba tuần 1 thường niên. – Công việc của Chúa Giêsu. (08/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,702)

Thứ Ba tuần 1 thường niên.

Thứ Hai 08/01/2024 – CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm B. Lễ kính. – Con yêu dấu của Cha. (07/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,891)

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA năm B. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 07/01/2024 – CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH năm B. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Từ phương Ðông đến thờ lạy Ðức Vua. (06/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,816)

CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH năm B. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

Thứ Bảy 06/01/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Chúa Giêsu chịu phép rửa.  (05/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,018)

Thứ Bảy đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Sáu 05/01/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Gặp Chúa-say mê-giới thiệu.  (04/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,406)

Thứ Sáu đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Năm 04/01/2024 – Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh. – Gặp Ðấng Cứu Thế.  (03/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,409)

Thứ Năm đầu tháng, trước lễ Hiển Linh.

Thứ Tư 03/01/2024 – Thứ Tư trước lễ Hiển Linh. – Ðấng xóa tội trần gian.  (02/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,520)

Thứ Tư trước lễ Hiển Linh.

Thứ Ba 02/01/2024 – Thứ Ba trước lễ Hiển Linh – Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ. – Gioan làm chứng về Chúa Giêsu.  (01/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,559)

Thánh Baxiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô. Lễ nhớ.

Thứ Hai 01/01/2024 – Thứ Hai – LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ngày thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Bổn mạng Giáo Phận Long Xuyên.– Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. (31/12/2023 10:00:00 - Xem: 6,671)

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Bổn mạng Giáo Phận Long Xuyên.

+ Chúa Nhật 31/12/2023 – CHÚA NHẬT THÁNH GIA năm B. – Hiến dâng cho Chúa. (30/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,847)

CHÚA NHẬT THÁNH GIA năm B.


Tổng số: 1127
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7