Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 02/02/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 4 thường niên. – DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính. - Dâng con trẻ. (01/02/2024 10:00:00 - Xem: 1)

DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (Lễ nến). Lễ kính.

Thứ Năm 01/02/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên. – Chúa Giêsu sai đi mười hai tông đồ. (31/01/2024 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 4 thường niên.

Thứ Tư 31/01/2024 – Thứ Tư tuần 4 thường niên. – Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ – Chúa Giêsu tại quê hương Nadarét. (30/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,229)

Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ

Thứ Ba 30/01/2024 – Thứ Ba tuần 4 thường niên. – Tin nơi Chúa Giêsu. (29/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,874)

Thứ Ba tuần 4 thường niên.

Thứ Hai 29/01/2024 – Thứ Hai tuần 4 thường niên. – Người bị quỷ ám và đàn heo. (28/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,778)

Thứ Hai tuần 4 thường niên.

+ Chúa Nhật 28/01/2024– CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm B. – Hoạt động của Chúa Giêsu. (27/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,936)

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 27/01/2024 – Thứ Bảy tuần 3 thường niên. – Chúa Giêsu quyền năng. (26/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,420)

Thứ Bảy tuần 3 thường niên.

Thứ Sáu 26/01/2024 – Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. – Diễn Văn Truyền Giáo. (25/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,479)

Thánh Timôthê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 25/01/2024 – THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. – Tông Đồ Phaolô Trở Lại. (24/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,611)

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ kính.

Thứ Tư 24/01/2024 – Thứ Tư tuần 3 thường niên. – Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Dụ ngôn gieo hạt giống. (23/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,555)

Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba 23/01/2024 – Thứ Ba tuần 3 thường niên. – Mẹ Chúa và anh em Chúa Giêsu. (22/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,205)

Thứ Ba tuần 3 thường niên.

Thứ Hai 22/01/2024 – Thứ Hai tuần 3 thường niên. – Ngoan cố, tội phạm đến Chúa Thánh Thần. (21/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,161)

Thứ Hai tuần 3 thường niên.

+ Chúa Nhật 21/01/2024 – CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm B. – Các môn đệ đầu tiên của Thày Giêsu. (20/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,923)

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 20/01/2024 – Thứ Bảy tuần 2 thường niên. – Thân nhân của Chúa. (19/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,517)

Thứ Bảy tuần 2 thường niên.

Thứ Sáu 19/01/2024 – Thứ Sáu tuần 2 thường niên. – Chúa gọi Nhóm Mười Hai. (18/01/2024 10:00:00 - Xem: 3,992)

Thứ Sáu tuần 2 thường niên.

Thứ Năm 18/01/2024 – Thứ Năm tuần 2 thường niên. – Chúa Giêsu là ai? (17/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,264)

Thứ Năm tuần 2 thường niên.

Thứ Tư 17/01/2024 – Thứ Tư tuần 2 thường niên. – Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.– Cần làm việc lành. (16/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,446)

Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu.

Thứ Ba 16/01/2024 – Thứ Ba tuần 2 thường niên. – Cốt lõi của Lề Luật. (15/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,045)

Thứ Ba tuần 2 thường niên.

Thứ Hai 15/01/2024 – Thứ Hai tuần 2 thường niên. – Rượu mới trong bầu da mới. (14/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,152)

Thứ Hai tuần 2 thường niên.

+ Chúa Nhật 14/01/2024 – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B. – Những môn đệ đầu tiên. (13/01/2024 10:00:00 - Xem: 4,918)

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN năm B.


Tổng số: 1101
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7