Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 17/03/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất. (16/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,164)

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Năm 16/03/2023 – Thứ Năm tuần 3 mùa Chay. – Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa. (15/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,772)

Thứ Năm tuần 3 mùa Chay.

Thứ Tư 15/03/2023 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (14/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,231)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Ba 14/03/2023 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (13/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,515)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Hai 13/03/2023 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. – Đời sống đức tin thật. (12/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,153)

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 12/03/2023 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A – Nước Hằng Sống. (11/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,990)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 11/03/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay. – Người cha nhân hậu. (10/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,046)

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Sáu 10/03/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (09/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,082)

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Năm 09/03/2023 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. – Người giầu có và Ladarô. (08/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,690)

09/03 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Tư 08/03/2023 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. – Phục vụ đích thực. (07/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,104)

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Ba 07/03/2023 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.– Biệt Phái giả hình. (06/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,905)

Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.

Thứ Hai 06/03/2023 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. – Hãy sống nhân từ. (05/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,663)

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 05/03/2023 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu hiển dung. (04/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,783)

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 04/03/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Yêu mến thù địch. (03/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,235)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Sáu 03/03/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Tha thứ. (02/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,658)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Năm 02/03/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay. – Khuôn vàng thước ngọc. (01/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,741)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Tư 01/03/2023 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. – Dấu lạ của Thiên Chúa. (28/02/2023 10:00:00 - Xem: 6,537)

Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Ba 28/02/2023 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện. (27/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,837)

28/02 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Hai 27/02/2023 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. – Thiên đàng của bác ái. (26/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,637)

Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/02/2023 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ. (25/02/2023 10:00:00 - Xem: 4,808)

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM A


Tổng số: 780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7