Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 17/07/2023 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (16/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,332)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/07/2023 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A – Dụ ngôn về người gieo giống. (15/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,922)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 15/07/2023 –Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (14/07/2023 10:00:00 - Xem: 3,267)

Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Sáu 14/07/2023 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (13/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,415)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 13/07/2023 – Thứ Năm tuần 14 thường niên.– Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (12/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,538)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 12/07/2023 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (11/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,163)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 11/07/2023 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. – Cánh đồng truyền giáo. (10/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,664)

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Thứ Hai 10/07/2023 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (09/07/2023 10:00:00 - Xem: 3,894)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 09/07/2023 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm A – Ách Ta êm ái, gánh Ta nhẹ nhàng. (08/07/2023 10:00:00 - Xem: 5,018)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 08/07/2023 – Thứ Bảy tuần 13 thường niên. – Ăn chay đẹp lòng Chúa. (07/07/2023 10:00:00 - Xem: 3,650)

Thứ Bảy tuần 13 thường niên.

Thứ Sáu 07/07/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu. (06/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,238)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 06/07/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (05/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,514)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 05/07/2023 – Thứ Tư tuần 13 thường niên. – Chúa chữa 2 người bị quỉ ám. (04/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,406)

Thứ Tư tuần 13 thường niên.

Thứ Ba 04/07/2023 – Thứ Ba tuần 13 thường niên. – Theo Chúa: không sợ. (03/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,207)

Thứ Ba tuần 13 thường niên.

Thứ Hai 03/07/2023 – Thứ Hai tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,342)

Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

+ Chúa Nhật 02/07/2023 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm A – Theo Chúa. (01/07/2023 10:00:00 - Xem: 5,275)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 01/07/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 12 thường niên. - Đầy tớ đại đội trưởng. (30/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,799)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 12 thường niên.

Thứ Sáu 30/06/2023 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên. – Chữa người phong cùi. (29/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,244)

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

Thứ Năm 29/06/2023 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2023 10:00:00 - Xem: 5,342)

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.

Thứ Tư 28/06/2023 – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Cây tốt trái tốt, cây xấu trái xấu. (27/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,034)

Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.


Tổng số: 901
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7