Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN DUNG

  • In trang này
  • Lượt xem: 309
  • Ngày đăng: 04/08/2023 07:40:11

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu hiển dung để củng cố đức tin của các môn đệ, hầu giúp các ngài trung thành theo Chúa trên đường thập giá. Hôm nay, Chúa cũng dùng biến cố này để củng cố đức tin của chúng ta. Tin tưởng nơi Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1/ “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, nhờ có những giờ phút thinh lặng riêng tư bên Chúa mỗi ngày, được Chúa biến đổi cuộc sống ngày càng nên giống Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Lạy Thầy, chúng tôi ở đây thì tốt lắm”Xin cho các Kitô hữu luôn biết siêng năng đến với Chúa trong cầu nguyện, để được Chúa biến đổi và sống trong sự bình an của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ Qua thập giá mới đến vinh quangXin cho những gia đình đang gặp khó khăn vì bệnh tật và đói nghèo, biết đón nhận thập giá với tình yêu và lòng cậy trông, hầu được Chúa đỡ nâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Đây là Con Ta rất yêu dấu”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta ý thức về hồng ân cao cả của bí tích Rửa Tội, để biết sống mến Chúa, yêu người, hầu trở nên con yêu dấu của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trong đời sống thường nhật của chúng con, Chúa vẫn dùng nhiều cách để tỏ lộ vinh quang của Chúa. Xin cho chúng con đôi mắt rộng mở, đôi tai biết lắng nghe, tâm hồn thinh lặng, để nhận ra sự hiện diện của Chúa mà vững tâm bước theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7