Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 15/09/2023 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. – Đứng gần thập giá. (14/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,253)

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Thứ Năm 14/09/2023 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. – Phải được giương cao. (13/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,109)

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Thứ Tư 13/09/2023– Thứ Tư tuần 23 thường niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phúc thật và khốn thay. (12/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,094)

Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba 12/09/2023 – Thứ Ba tuần 23 thường niên. – Chọn Nhóm Mười Hai. (11/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,245)

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

Thứ Hai 11/09/2023 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (10/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,504)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/09/2023 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A – Sửa lỗi anh em. (09/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,447)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 09/09/2023 – Thứ Bảy tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (08/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,302)

Thứ Bảy tuần 22 thường niên.

Thứ Sáu 08/09/2022 – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. – Bà sinh con trai. (07/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,869)

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Thứ Năm 07/09/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Kẻ chinh phục con người. (06/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,109)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

Thứ Tư 06/09/2023 – Thứ Tư tuần 22 thường niên. – Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. (05/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,782)

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

Thứ Ba 05/09/2023 – Thứ Ba tuần 22 thường niên. – Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám. (04/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,130)

Thứ Ba tuần 22 thường niên.

Thứ Hai 04/09/2023 – Thứ Hai tuần 22 thường niên. – Tin mừng của Chúa Giêsu. (03/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,074)

Thứ Hai tuần 22 thường niên.

+ Chúa Nhật 03/09/2023 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A – Từ bỏ mình. (02/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,619)

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 02/09/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên. – Trung tín và sáng kiến. (01/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,567)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 21 thường niên.

Thứ Sáu 01/09/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 21 thường niên. – Chờ đợi Chúa Giêsu. (31/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,245)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 21 thường niên.

Thứ Năm 31/08/2023 – Thứ Năm tuần 21 thường niên. – Tỉnh thức và sẵn sàng. (30/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,371)

Thứ Năm tuần 21 thường niên.

Thứ Tư 30/08/2023 – Thứ Tư tuần 21 thường niên. – Mồ mả tô vôi. (29/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,358)

Thứ Tư tuần 21 thường niên.

Thứ Ba 29/08/2023 – Thứ Ba tuần 21 thường niên – Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. – Cái chết của một tiên tri. (28/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,772)

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.

Thứ Hai 28/08/2023 – Thứ Hai tuần 21 thường niên. – Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Khốn cho các ngươi, … (27/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,230)

Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 27/08/2023 – CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN năm A – Chìa khóa nước trời. (26/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,918)

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN năm A


Tổng số: 901
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7