Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 26/04/2023 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (25/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,493)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 25/04/2023 – THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Sư Tử Có Ðôi Cánh.  (24/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,972)

THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.

Thứ Hai 24/04/2023 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (23/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,473)

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 23/04/2023 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A – Hai môn đệ Em-mau. (22/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,827)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 22/04/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (21/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,873)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 21/04/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (20/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,545)

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Năm 20/04/2023 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. – Tình yêu thương. (19/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,780)

Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Tư 19/04/2023 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (18/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,552)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Ba 18/04/2023 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (17/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,629)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Hai 17/04/2023 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh. – Cửa ngõ vào Nước Thiên Chúa. (16/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,726)

Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 16/04/2023 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A – Chúa Giêsu phục sinh-đến với các tông đồ. (15/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,513)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm A

Thứ Bảy 15/04/2023 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (14/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,054)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 14/04/2023 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (13/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,614)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 13/04/2023 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (12/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,790)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư 12/04/2023 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (11/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,268)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Ba 11/04/2023 – Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Niềm tin Phục Sinh (10/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,584)

Thứ Ba tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Hai 10/04/2023 – Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Phép lạ Phục Sinh. (09/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,371)

Thứ Hai tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

+ Chúa Nhật 09/04/2023 – CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH. – Chúa Giêsu phục sinh. (08/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,848)

CHÚA NHẬT CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Bảy 08/04/2023 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (07/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,461)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Sáu 07/04/2023 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. – Thủ phạm giết Chúa. (06/04/2023 10:00:00 - Xem: 3,687)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.


Tổng số: 780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7