Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 13/03/2024 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (12/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,240)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 12/03/2024 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa người bất toại 38 năm. (11/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,309)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Hai 11/03/2024 – Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay. – Chữa lành con trai một quan chức. (10/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,076)

Thứ Hai tuần 4 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 10/03/2024 – CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY năm B. – Con Người phải bị treo lên. (09/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,973)

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 09/03/2024 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. – Cầu nguyện trong sám hối. (08/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,536)

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Sáu 08/03/2024 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất. (07/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,262)

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Năm 07/03/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 3 mùa Chay. – Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. – Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa. (06/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,655)

Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.

Thứ Tư 06/03/2024 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (05/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,474)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Ba 05/03/2024 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (04/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,917)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Hai 04/03/2024 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. – Đời sống đức tin thật. (03/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,183)

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 03/03/2024 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm B. – Đền thờ tâm hồn. (02/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,703)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 02/03/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay. – Người cha nhân hậu. (01/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,343)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Sáu 01/03/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (29/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,261)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Năm 29/02/2024 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. – Người giầu có và Ladarô. (28/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,921)

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Tư 28/02/2024 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. – Phục vụ đích thực. (27/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,106)

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Ba 27/02/2024– Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. – Biệt Phái giả hình. (26/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,181)

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Hai 26/02/2024 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. – Hãy sống nhân từ. (25/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,148)

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 25/02/2024 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B. – Con Ta rất yêu dấu. (24/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,542)

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 24/02/2024 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. – Yêu mến thù địch. (23/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,456)

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Sáu 23/02/2024 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Tha thứ. (22/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,312)

Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ


Tổng số: 1101
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7