Lời chúa mỗi ngày

Thứ Bảy 26/08/2023 – Thứ Bảy tuần 20 thường niên. – Luật sĩ và biệt phái giả hình. (25/08/2023 10:00:00 - Xem: 3,401)

Thứ Bảy tuần 20 thường niên.

Thứ Sáu 25/08/2023 – Thứ Sáu tuần 20 thường niên. – Giới răn trọng nhất. (24/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,163)

Thứ Sáu tuần 20 thường niên.

Thứ Năm 24/08/2023 – Thứ Năm tuần 20 thường niên – THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ðến Mà Xem. (23/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,416)

THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Tư 23/08/2023 – Thứ Tư tuần 20 thường niên. – Lòng nhân lành của Chúa. (22/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,106)

Thứ Tư tuần 20 thường niên.

Thứ Ba 22/08/2023 – Thứ Ba tuần 20 thường niên – Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. – Xin Vâng. (21/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,636)

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ.

Thứ Hai 21/08/2023 – Thứ Hai tuần 20 thường niên. – Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ. – Sống trọn lành. (20/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,285)

Thánh Piô 10, giáo hoàng. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 20/08/2023 – CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm A – Lòng mạnh tin, muốn sao được vậy. (19/08/2023 10:00:00 - Xem: 5,045)

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 19/08/2023 – Thứ Bảy tuần 19 thường niên. – Tinh thần trẻ nhỏ. (18/08/2023 10:00:00 - Xem: 3,510)

Thứ Bảy tuần 19 thường niên.

Thứ Sáu 18/08/2023 – Thứ Sáu tuần 19 thường niên. – Không được phân ly. (17/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,244)

Thứ Sáu tuần 19 thường niên.

Thứ Năm 17/08/2023 – Thứ Năm tuần 19 thường niên. – Tha thứ như Chúa tha thứ. (16/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,141)

Thứ Năm tuần 19 thường niên.

Thứ Tư 16/08/2023 – Thứ Tư tuần 19 thường niên. – Yêu thương trong cầu nguyện và sửa lỗi nhau. (15/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,273)

Thứ Tư tuần 19 thường niên.

Thứ Ba 15/08/2023 – ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Ngợi khen và hoan hỉ trong Chúa. (14/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,878)

ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng.

Thứ Hai 14/08/2023 – Thánh Mácximilianô Maria Kônbê, lm tử đạo. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu, mẫu gương vâng phục. (13/08/2023 10:00:00 - Xem: 3,885)

Thánh Mácximilianô Maria Kônbê.

+ Chúa Nhật 13/08/2023 – CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm A – Phép lạ trên thiên nhiên. (12/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,624)

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 12/08/2023 – Thứ Bảy tuần 18 thường niên. – Lòng tin lớn bằng hạt cải. (11/08/2023 10:00:00 - Xem: 3,656)

Thứ Bảy tuần 18 thường niên.

Thứ Sáu 11/08/2023 – Thứ Sáu tuần 18 thường niên. – Theo Chúa, hãy vác thập giá. (10/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,732)

Thứ Sáu tuần 18 thường niên.

Thứ Năm 10/08/2023 – THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (09/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,592)

THÁNH LÔRENXÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.

Thứ Tư 09/08/2023 – Thứ Tư tuần 18 thường niên. – Lòng tin bà mẹ ngoại giáo. (08/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,281)

Thứ Tư tuần 18 thường niên.

Thứ ba 08/08/2023 – Thứ ba tuần 18 thường niên. – Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ. – Chúa Ði Trên Biển. (07/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,325)

Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Hai 07/08/2023 – Thứ Hai tuần 18 thường niên. – Phép lạ Bánh hóa nhiều. (06/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,038)

Thứ Hai tuần 18 thường niên.


Tổng số: 901
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7