Lời chúa mỗi ngày

+ Chúa Nhật 31/03/2024 – CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B. – Chúa Giêsu Phục Sinh. (30/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,996)

CHÚA NHẬT PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 30/03/2024 – THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH. – Người đã sống lại thật. (29/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,730)

THỨ BẢY TUẦN THÁNH. ĐÊM THÁNH VỌNG CHÚA PHỤC SINH.

Thứ Sáu 29/03/2024 – THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA. – Thủ phạm giết Chúa. (28/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,291)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH. KỶ NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA.

Thứ Năm 28/03/2024 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY. – Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ (27/03/2024 10:00:00 - Xem: 6,982)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY.

Thứ Tư 27/03/2024 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. – Dung mạo kẻ phản bội. (26/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,993)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Thứ Ba 26/03/2024 – THỨ BA TUẦN THÁNH. – Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô. (25/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,970)

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Thứ Hai 25/03/2024 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. – Yêu là cho đi. (24/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,184)

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

+ Chúa Nhật 24/03/2024 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm B. – Chúa Giêsu: tung hô và thương khó. (23/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,569)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm B.

Thứ Bảy 23/03/2024 – Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay. – Người công chính. (22/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,628)

Thứ Bảy tuần 5 mùa Chay.

Thứ Sáu 22/03/2024 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. – Ðường chân lý. (21/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,236)

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Năm 21/03/2024 – Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. – Niềm tin và lý trí. (20/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,210)

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Tư 20/03/2024 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (19/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,121)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Ba 19/03/2024 – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Người Công Chính. (18/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,528)

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

Thứ Hai 18/03/2024 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (17/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,824)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 17/03/2024 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY năm B. – Hạt lúa thối đi, sinh nhiều bông hạt. (16/03/2024 10:00:00 - Xem: 5,306)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 16/03/2024 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay. – Dư luận về Chúa Giêsu. (15/03/2024 10:00:00 - Xem: 3,646)

Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Sáu 15/03/2024 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (14/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,405)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 14/03/2024 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (13/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,343)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Tư 13/03/2024 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (12/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,332)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 12/03/2024 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa người bất toại 38 năm. (11/03/2024 10:00:00 - Xem: 4,422)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.


Tổng số: 1139
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7