Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 04/08/2023 – Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. – Bổn mạng các linh mục. – Tin nhận hay không tin nhận. (03/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,495)

Thánh Gioan Maria Vianê, linh mục. Lễ nhớ. –

Thứ Năm 03/08/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 17 thường niên. – Tự do chọn lựa. (02/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,298)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 17 thường niên.

Thứ Tư 02/08/2023 – Thứ Tư tuần 17 thường niên. – Kho tàng – ngọc quý. (01/08/2023 10:00:00 - Xem: 4,172)

Thứ Tư tuần 17 thường niên.

Thứ Ba 01/08/2023 – Thánh Anphong Maria Ligôri, – Bài học kiên nhẫn. (31/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,440)

Thánh Anphong Maria Ligôri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Hai 31/07/2023 – Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ. Thánh Phêrô Đoàn Công Quí và thánh Emmanuen Lê Văn Phụng – Hạt cải và nắm men. (30/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,572)

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 30/07/2023 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A – Kho tàng, ngọc quý. (29/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,737)

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 29/07/2023 – Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ. – Chiêm Niệm Và Hoạt Ðộng. (28/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,102)

Thánh nữ Mát-ta, Maria và Ladarô. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 28/07/2023 – Thứ Sáu tuần 16 thường niên. – Hạt được một trăm, hạt được ba mươi... (27/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,115)

Thứ Sáu tuần 16 thường niên.

Thứ Năm 27/07/2023 – Thứ Năm tuần 16 thường niên. – Lý do dùng Dụ Ngôn. (26/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,615)

Thứ Năm tuần 16 thường niên.

Thứ Tư 26/07/2023 – Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ. – Ðền thờ tâm hồn. (25/07/2023 10:00:00 - Xem: 5,371)

Thánh Gioakim và thánh Anna. Lễ nhớ.

Thứ Ba 25/07/2023 – THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Chén đắng theo Chúa. (24/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,465)

THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Hai 24/07/2023 – Thứ Hai tuần 16 thường niên. – Dấu lạ Giô-na. (23/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,239)

Thứ Hai tuần 16 thường niên.

+ Chúa Nhật 23/07/2023 – CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm A – Thửa ruộng lòng người. (22/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,714)

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 22/07/2023 – THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính. – Hãy báo tin cho anh em Ta hay. (21/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,205)

THÁNH NỮ MARIA MADALENA. Lễ Kính.

Thứ Sáu 21/07/2023 – Thứ Sáu tuần 15 thường niên.– Con Người là chủ ngày Sabbat. (20/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,414)

Thứ Sáu tuần 15 thường niên.

Thứ Năm 20/07/2023 – Thứ Năm tuần 15 thường niên. – Ách của Ta êm ái. (19/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,480)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 19/07/2023 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (18/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,438)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 18/07/2023 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (17/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,427)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 17/07/2023 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (16/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,327)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 16/07/2023 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A – Dụ ngôn về người gieo giống. (15/07/2023 10:00:00 - Xem: 4,920)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm A


Tổng số: 899
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7