Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 06/04/2023 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY – Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ (05/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,804)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH. THÁNH LỄ TIỆC LY

Thứ Tư 05/04/2023 – THỨ TƯ TUẦN THÁNH. – Dung mạo kẻ phản bội. (04/04/2023 10:00:00 - Xem: 5,034)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH.

Thứ Ba 04/04/2023 – THỨ BA TUẦN THÁNH. – Bóng đêm tội lỗi – Sự thật về Giuđa và Phêrô. (03/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,801)

THỨ BA TUẦN THÁNH.

Thứ Hai 03/04/2023 – THỨ HAI TUẦN THÁNH. – Yêu là cho đi. (02/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,637)

THỨ HAI TUẦN THÁNH.

+ Chúa Nhật 02/04/2023 – CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm A. – Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu. (01/04/2023 10:00:00 - Xem: 4,356)

CHÚA NHẬT LỄ LÁ năm A.

Thứ Bảy 01/04/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 mùa Chay. – Người công chính. (31/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,915)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 5 mùa Chay.

Thứ Sáu 31/03/2023 – Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay. – Ðường chân lý. (30/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,727)

Thứ Sáu tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Năm 30/03/2023 – Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay. – Niềm tin và lý trí. (29/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,841)

Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Tư 29/03/2023 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (28/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,063)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Ba 28/03/2023 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. – Vai Trò Của Ðấng Messia. (27/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,803)

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Hai 27/03/2023 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (26/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,615)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/03/2023 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. (25/03/2023 10:00:00 - Xem: 8,555)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 25/03/2023 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (24/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,395)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 24/03/2023 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (23/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,979)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 23/03/2023 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (22/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,950)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Tư 22/03/2023 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (21/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,940)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 21/03/2023 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa Người Bất Toại 38 năm. (20/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,053)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Hai 20/03/2023 – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.– Người Công Chính. (19/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,399)

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

+ Chúa Nhật 19/03/2023 – CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A – Sự sáng thế gian. (18/03/2023 10:00:00 - Xem: 5,171)

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 18/03/2023 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. – Cầu nguyện trong sám hối. (17/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,450)

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.


Tổng số: 780
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7